Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2020 10:59, số lượt xem: 108

Chân thành gởi ấy chút tình thơ
Ấm lại niềm yêu buổi ngóng chờ
Mắt biếc bao ngày mong hữu hạn
Môi hồng lắm tháng đợi vô bờ
Thương chiều ước gởi hoài sâu vọng
Nhớ buổi thề trao mãi trọng thờ
Kỷ niệm chan đầy trong nắng mới
Bâng khuâng quá vãng giữa ngây khờ

Bâng khuâng quá vãng giữa ngây khờ
Tình đó lòng ta mãi nguyện thờ
Khoảng cách chẳng ngăn hồn níu mộng
Thời gian không cản ái vun bờ
Ngần duyên vạn kiếp người yêu gởi
Nồng ái ngàn năm kẻ luỵ chờ
Dốc trọn hương lòng nương cánh gió
Chân thành gởi ấy chút tình thơ