Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2021 17:54, số lượt xem: 147

Dõi cánh thương nào dõi cánh chim
Gởi mê ngọt đắm gởi mê kìm
Bồi hương kỷ niệm bồi hương tím
Quẫy mộng tâm hồn quẫy mộng im
Vàng đá ngời xinh vàng đá mỉm
Mỹ nhân diệu thắm mỹ nhân tìm
Và mơ ái cảm và mơ lịm
Khiến đẫm câu thề khiến đẫm tim

Khiến đẫm câu thề khiến đẫm tim
Sũng cơn ảo mộng sũng cơn tìm
Mùa thương vũ hội mùa thương tím
Quãng nhớ thiên đường quãng nhớ im
Nên lộng phô bày nên lộng mỉm
Phải ươm khát vọng  phải ươm kìm
Hồn tê ngát nũng hồn tê lịm
Dõi cánh thương nào dõi cánh chim