Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/07/2020 16:00, số lượt xem: 109

Nghiêng chiều nắng đổ vọng về ai
Kỷ niệm ngày xưa khắc khoải dài
Thuở đó xuân hồng gieo cõi đượm
Bây giờ tuyết lạnh phủ đường sai
Ngàn trăng đã hết ngàn trăng rụng
Dáng liễu còn đâu dáng liễu cài
Một chút hương thừa lưu luyến dạ
Sao đành dối gạt để tình phai

Sao đành dối gạt để tình phai
Khiến mộng tàn hoang lệ sướt cài
Nếu biết trầu cau chồng đoạn lỗi
Đâu cần pháo rượu rước lòng sai
Âu sầu huyễn ảo đau thề nhạt
Khúc khuỷu huyền hư quạnh bước dài
Dõi mắt tìm hương nào thấy được
Nghiêng chiều bóng đổ vọng về ai