Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/10/2021 21:54, số lượt xem: 117

Vàng trăng thắm ngãi kết tâm đồng
Trổ lúa hương tình thoả đợi trông
Vang vọng khúc ngời loang cảm xúc
Mải mê lời khắp rộn gieo trồng
Hàng tha thướt lọng choàng trâu trẻ
Dạ ngẩn ngơ chiều xoắn lão ông
Sang quý giữa lòng mơ diễm tuyệt
Làng thôn toả sắc dậy thơm nồng

Nồng thơm dậy sắc toả thôn làng
Diễm tuyệt mơ lòng giữa quý sang
Ông lão xoắn chiều ngơ ngẩn dạ
Trẻ trâu choàng lọng thướt tha hàng
Trồng gieo rộn khắp lời mê mải
Cảm xúc loang ngời khúc vọng vang
Trông đợi thoả tình hương lúa trổ
Đồng tâm kết ngãi thắm trăng vàng