Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/11/2018 10:47, số lượt xem: 180

Dẫu xa mặt nhưng nào có cách lòng
Đã có duyên làm sao quên nhau được
Cũng có khi vì đường đời ô trược
Nên cái tình cũng nhàn nhạt màu son.

Đã biết nhau từ thuở ngộ trăng tròn
Trao gởi trọn những lời thơ, ý nhạc
Có những đêm đời buồn man mác
Gọi nhau về cho ấm chút lòng côi.

Trăng đã đến đây, xin có mấy lời
Hãy là cầm kỳ, dẫu không cầm sắt
Nghĩ đến nhau cả khi chưa gặp mặt
Cho thơ tình sống mãi với thời gian...