Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2022 18:31, số lượt xem: 62

Điêu tàn cảnh vật ám lòng khơi
Nhức quãng hồn chao cuộc đổi dời
Mộng gãy câu thề đau đớn cởi
Tim sầu khúc nguyện lỡ làng rơi
Còn đâu thắm chuyện bồng lai gởi
Đã hết nồng hương kỷ niệm rời
Cứ ngỡ thành tâm thì chẳng vợi
Ai dè cuối nẻo cũng đành vơi

Ai dè cuối nẻo cũng đành vơi
Mộng ảo ngày xưa đã biến rời
Giấc ngủ từng đêm buồn bã gợi
Câu thề thuở trước mịt mù rơi
Nồng hương cõi đượm giờ đâu tới
Diễm sắc triền thương vẻ rụi dời
Thảm thiết mê lầm trong quãng đợi
Điêu tàn cảnh vật ám lòng khơi