Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2019 10:48, số lượt xem: 210

Lính mà tố bậy héo đời quan
Dưỡng sức lính thường giúp đỡ quan
Quan mà khó chịu đau lòng lính
Lính lại ơ thờ mệt trí quan
Ngoài đường có vẻ đồng quan lính
Cắm trại e rằng khác lính quan
Huynh đệ quan ời thương mạng lính
Quyền hành ắt lính nỏ bằng quan

Quyền hành ắt lính nỏ bằng quan
Lợi ích lính thì cũng khác quan
Quan ở núi rừng như phận lính
Lính về phố thị giống đời quan
Đều là xác thịt cùng quan lính
Nào khác tâm hồn giữa lính quan
Tàn cuộc quan thời y chú lính
Lính mà tố bậy héo đời quan