Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2022 14:24, số lượt xem: 40

Vườn trăng cổ tích sũng mong cầu
Vẫn mộng yên bình thoát bể dâu
Nguyện vỗ về nhau cài giấc hảo
Đừng hơ hỏng chuyện tránh mi sầu
Ngôn tình nhã ý yêu kiều mượt
Cảm hứng tơ hồng lãng mạn sâu
Đã hẹn vầy duyên từ thuở trước
Thì xin mãn kiếp hợp tâm đầu

Ước sẽ vàng son hưởng bạc đầu
Duyên nồng trúc phượng nghĩa tình sâu
Bồi thêu cảm xúc êm đềm dệt
Bỏ hết hoài nghi vặt vãnh sầu
Giọng dỗ dành say bừng thể phách
Hương vần vũ đắm quyện tằm dâu
Mà nghe thoảng gió lời tâm sự
Mãn nguyện tào khang kết hảo cầu