Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2022 15:19, số lượt xem: 43

Ước thoả cau trầu đẫm nguyệt ơi
Ngàn thương dạ trỗi chứa chan ngời
Tình xa mấy nẻo hoài trông gặp
Vẻ thắm hương lòng mãi dệt khơi
Lả lướt bung đờ bao mộng ngữ
Triền miên ủ kín những mơ lời
Vàng trăng vũ điệu mùa yêu toả
Hiệp cẩn tiên bồng diễm ái lơi

Hiệp cẩn tiên bồng diễm ái lơi
Cùng nhau thuận thảo giữa muôn lời
Nồng duyên trúc mã  mơ màng dệt
Bổng sắc thiên đường giục giã khơi
Ngọc nữ yêu kiều câu luyến dẻo
Đài trang lộng lẫy dáng mê ngời
Từng đêm ngoái vọng ngày xưa cũ
Ước thoả cau trầu đẫm nguyệt ơi