Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2022 11:31, số lượt xem: 116

Để giữa lòng son chạnh nuối trầu
Khi mà phận số lỡ làng câu
Ngày nao diễm mộng còn che giấu
Thuở ấy nồng mơ gõ nguyện cầu
Cứ tưởng dây thề ươm lộng mẫu
Rồi sinh cõi nhớ rụi quay đầu
Làm cho chuyện kể thành hư cấu
Thức trọn đêm trường tiễn bể dâu

Thức trọn đêm trường tiễn bể dâu
Mà nghe nỗi nhớ chạm trên đầu
Mơ màng giấc điệp len hồn ngẫu
Giục giã vành tim lảy khúc cầu
Giữ vẹn tình thơm hồi mớm khẩu
Xây tròn ngãi đẹp thuở chuyền câu
Đừng như kẻ nọ lờ hoa xấu
Để giữa lòng son chạnh nuối trầu