15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/12/2019 20:20, số lượt xem: 220

Sao em biết anh nhìn
Mà ngại ngùng
E ấp

Sao em biết anh thương
Mà hồn nhiên
Nhí nhảnh

Sao em biết anh về
Mà ướp hương lài
Trên tóc

Sao em biết anh buồn
Mà dỗ dành
Chia sẻ

Sao em biết anh đi
Mà mắt rưng lệ
Chia xa