Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2020 21:00, số lượt xem: 82

Ngày xưa bốn đức với ba tòng
Ngó lại quy nề chẳng mấy đông
Nội ngoại lơ mơ vùng lễ nghĩa
Gia đình chỉ biết chuyện tơ hồng
Đưa tình ỏng ẹo nơi đầu chợ
Liếc mắt thậm thò lúc quá sông
Ngang ngược ngoại tình còn bải bải
Thời nay tủi phận cái anh chồng

Thời nay tủi phận cái anh chồng
Thê thiếp thế thì bỏ xuống sông
Cõi thế đâu cần người loạn ngược
Gia nương nào thiết thói loan hồng
Lòng thơm chắc hẳn hơn hình đẹp
Tốt gỗ luôn là chấp giọng đông
Xa lắm cái thời đức Khổng Tử
Ngày xưa bốn đức với ba tòng