Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/02/2019 09:54, số lượt xem: 360

Vẫn mãi hoài thơm xướng hoạ Đường
Cho dầu bằng hữu biệt ngàn phương
Từng khi thảng nhớ bên miền tưởng
Lắm lúc thầm trông giữa cõi thường
Nét chữ rồng bay hoà cánh phượng
Câu từ ý lượn đẫm nguồn hương
Nhìn bao điển cũ mơ hình tướng
Như phảng phất tình rạng rỡ gương

Như phảng phất tình rạng rỡ gương
Tâm hồn ấp ủ ngọt ngào hương
Vượt qua oan khổ bao điều chướng
Thẩm lại bình yên lắm nỗi thường
Chút nghĩa hôm nào xin vọng hướng
Vài ân thuở nọ mộng triều phương
Dù thăng trầm cuộc lòng luôn ngưỡng
Vẫn mãi hoài thơm xướng hoạ Đường