Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2022 18:29, số lượt xem: 110

Vàng son kỷ niệm mãi thơm mà
Cảm nhận thâm tình dẫu cách xa
Vẫn khát khao chiều tao ngộ tửu
Hằng mong mỏi bạn ghé thăm nhà
Bên trà tán gẫu tưng bừng dệt
Giữa rượu say rồi ngất ngưởng ca
Thấu hiểu kim bằng qua đạo nghĩa
Nàng thơ giản dị tím hoa cà

Chuyện vãn cùng ôn thuở mắm cà
Mong ngày trỗi khúc khải hoàn ca
Tươi nhuần lẽ sống an nhàn mệnh
Khả ái hiền thê rạng rỡ nhà
Tửu quán kim bằng luôn đãi ngọt  
Tao đàn bạn hữu chẳng lìa xa
Lòng thăm hỏi suốt bền quan hệ
Cách trở dù lâu vẫn mặn mà