Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2019 20:44, số lượt xem: 267

Cùng nhau kết nghĩa dệt kim bằng
Gọt tứ trau lời dụng khả năng
Khúc vũ hồng nhan dành biếu tặng
Làn ca lãng tử mở neo giằng
Bừng thương trải khắp dìu chân cẳng
Trỗi nhớ du ngời bỡn gió trăng
Túi rượu bầu thơ vờn lủng lẳng
Nhằm hôm tuý luý ghẹo Nga Hằng

Thơ Đường mãi đẹp lướt trầm thăng
Ý tứ ngời thơm phả vặc vằng
Cũng ước tung lời lên thượng đẳng
Luôn nhờ chọn chữ dệt toàn năng
Từ trong góc thẳm tình yên lặng
Đến giữa đài cao trí vĩnh hằng
Dẫu ngọt hay là xen mật đắng
Tâm hồn vút toả ngọn bằng lăng