Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2022 18:59, số lượt xem: 104

Lạnh lẽo đơn phòng hẻo dáng trơ
Vàng trăng úa rũ lệ hoen mờ
Ê chề kỷ niệm ngày xưa lỡ
Khắc khoải tim lòng dạo cũ mơ
Sắc huyễn chôn vùi bên rẻo chợ
Tình cay đứt rụng giữa đôi bờ
Từng đêm thổn thức sầu tan vỡ
Để khúc giang đầu quạnh cõi thơ

Để khúc giang đầu quạnh cõi thơ
Làm đau kỷ niệm giữa ven bờ
Tiêu điều nẻo nhớ sầu thiu mộng
Tức tưởi câu thề lại nhão mơ
Cứ tưởng muôn đời đan nhịp rỡ
Nào hay mấy buổi dập tim mờ
Triền xưa vọng nuối mùa thương vỡ
Lặng lẽ đơn phòng hẻo dáng trơ