Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2022 19:39, số lượt xem: 179

Bơ phờ thất thểu giữa triền sông
Ngẫm thử làm sao cưới được chồng
Để gió thu chuyền thêm cưỡi lộng
Cho làn hạ tới khỏi chờ trông
Vì đâu quãng nệm hoài trơ trống
Có lẽ tình duyên chẳng đượm hồng
Mắt dõi qua về nom rạc cổng
Nhưng rồi chỉ thấy mịt mù giông

Chỉ thấy trong ngoài rặt bão giông
Nào đâu thuở nọ ái ân hồng
Từng đêm tỉnh giấc hờn chao lộng
Mỗi sớm đau đời tủi giận trông
Lãng tử dư tình xin ghé mộng
Bồng lai lắm ngãi nguyện yêu chồng
Cùng nhau hiệp cẩn hoà vui sống
Toả ngát mê bừng lịm quãng không