15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/03/2020 16:35, số lượt xem: 165

Những khoảnh khắc chùng xuống giữa lòng nhau
Nghe phảng phất gọi trầu cau trìu mến
Trờ bàn tay nồng thơm vàn kỷ niệm
Để triền thương xiết lịm nỗi thơm trào.

Khoảnh khắc về vỗ cánh mộng lao xao
Dồn tuổi nhớ vào mây ngào muôn hướng
Và những lần không gian đầy tơ tưởng
Rớt về đâu giữa mường tượng nồng yêu.

Dây tơ bừng, khoảnh khắc mộng liêu xiêu
Cung đàn bổng, dáng kiều thêm tha thướt
Tim mãi trỗi những môi tình đắm mượt
Để nồng mơ hoài bước giữa thiên đàng.

Rồi những lần nụ ái dạo thênh thang
Dìu hương sắc toả trăm ngàn hiệp cẩn
Vì cớ thương nên thoảng lần dỗi giận
Khoảnh khắc nào tỉ mẩn giữa triền mơ…