Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2022 18:24, số lượt xem: 104

Tuyệt diễm tim nồng ái cảm ơi
Bừng tim ảo diệu giữa sao trời
Tim thèm sắc mượt la cà nũng
Lửa bén tim hồng gạ gẫm lơi
Sũng mặn mòi tim dìu bướm ửng
Bền son sắt ngãi lộng tim ngời
Tim trường cửu dệt vàng chăn gối
Ngẫu hứng tim cuồng phủ mọi nơi

Tâm lòng huyễn diệu toả ngàn nơi
Vũ khúc lòng mơ phả rạng ngời
Cảm vấn vương lòng ru điệu quẫy
Say chìm nghỉm vịnh réo lòng lơi
Hương lòng dạ đắm êm đềm cảnh
Khoảnh khắc lòng mê rộn rã trời
Sũng tấm lòng son vầy hiệp cẩn
Xuân tình sảng khoái bạn lòng ơi