Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/08/2022 17:05, số lượt xem: 144

Bão tố kinh hoàng quậy biển Đông
Lòng yêu tổ quốc rạng tâm đồng
Sôi cuồn cuộn mãi bừng tay súng
Nguyện đảm đang hoài giữ núi sông
Dũng khí quân hành sang sảng diệu
Toàn dân thắng lợi vẻ vang hồng
Xưa rày nước Việt đầy kiêu hãnh
Đuổi lũ ma Tàu lập chiến công

Sơn hà bảo vệ đã thành công
Những tượng đài son phủ nắng hồng
Phát triển thôn làng chăm bẵm giậu
Đăng trình máu lửa giữ gìn sông
Tình thơm thảo rộng bồi ân nghĩa
Chí vững vàng cao trải ruộng đồng
Hoả tiễn phi tuần bên chiến hạm
Lo gì chẳng vẹn cõi trời đông