Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2021 18:12, số lượt xem: 181

Thương cảm dậy lòng khiến mộng mơ
Diễm thơm cài mắt dõi xa bờ
Vương chồng chất dạ nôn tìm ngóng
Phả hẹn hò tim sũng đợi chờ
Hương sắc đẹp ngời mê mải tuyệt
Nghĩa ân nồng diệu khát khao đờ
Hường môi giữ nhé hoài chung thuỷ
Phương viễn nhắn lời đẫm mượt thơ

Thơ mượt đẫm lời nhắn viễn phương
Thuỷ chung hoài nhé giữ môi hường
Đờ khao khát diệu nồng ân nghĩa
Tuyệt mải mê ngời đẹp sắc hương
Chờ đợi sũng tim hò hẹn phả
Ngóng tìm nôn dạ chất chồng vương
Bờ xa dõi mắt cài thơm diễm
Mơ mộng khiến lòng dậy cảm thương