Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/11/2021 20:09, số lượt xem: 161

Hồng tâm phúc hạnh diễm bao chiều
Mãi dạy con người chẳng nói điêu
Ngẫm ngợi câu lành không thể thiếu
Thành danh chỗ đẹp chớ ham nhiều
Giàu sang dưỡng phước ghim lòng hiểu
Khổ cực trau hồn tránh quãng xiêu
Huyễn sắc phù du đường tưởng diệu
Trầm hương đạo nghĩa toả muôn điều

Trầm hương đạo nghĩa toả muôn điều
Dưỡng thiện thơm hồn quyết nỏ xiêu
Ngưỡng vọng bồi nhân đừng để thiếu
Làm ăn phủ lợi chớ tham nhiều
Tim lòng ít bận sầu ngôi tiểu
Ý tưởng  xa rời nghĩ chuyện điêu
Bạn hữu thâm tình trăng rải chiếu
Hồng tâm phúc hạnh diễm bao chiều