Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2021 21:03, số lượt xem: 170

Ta cùng phở ngát lịm mù khơi
Vũ khúc bừng lên hảo tuyệt đời
Da quấn quyện hoài bung sắc mượt   
Thuỷ lan tràn mãi dậy hương ngời
Ra tình ướp mộng thơm bền giấc
Dệt ý thành mơ xứng diễm trời
Qua lại bén nồng nghiêng ngả dáng
Xa gần thoảng ái nhịp đầy vơi

Vơi đầy nhịp ái thoảng gần xa
Dáng ngả nghiêng nồng bén lại qua
Trời diễm xứng mơ thành ý dệt
Giấc bền thơm mộng ướp tình ra
Ngời hương dậy mãi tràn lan thuỷ
Mượt sắc bung hoài quấn quyện da
Đời tuyệt hảo lên bừng khúc vũ
Khơi mù lịm ngát phở cùng ta