Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Cờ (7)
Đăng ngày 14/04/2018 12:28, số lượt xem: 88

Đại chiến hai bên đã dự phòng
Gầm gừ nhất quyết nắm ưu phong
Chèn voi để quyết ngời thương lộng
Ghễnh sỹ cho cung rạng ái hồng
Pháo dội liên hồi vô chỗ trống
Xe ào đột kích rót thềm mong
Lơ ngơ một tốt làm như ngọng
Hồi mã rướn mình cú chót đong

Giăng pháo hai đầu đón nguyệt phong
Xôn xao sĩ tốt áp biên phòng
Mã uy dũng mãnh bình tâm ngóng
Xa chiến oai hùng quyết chí xông
Đâm thọc chiêu thần luôn mãi tống
Qua về ngọn hiểm vẫn hoài mong
Tướng hai bên nép sau rèm lọng
Đánh xáp la cà bịch cái xong

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm