Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2021 00:10, số lượt xem: 163

Nghe lời biển hát tựa vần thơ
Đẩy sóng tìm hôn tận bãi bờ
Lãng mạn cài trăng vào nẻo nhớ
Êm đềm trải mộng lướt trời mơ
Tình ơi hạnh phước tưng bừng nở
Dạ hỡi hồng duyên mải miết chờ
Gõ nhịp tang bồng thơm giấc trở
Chao lòng vũ khúc quyện đường tơ

Chao lòng vũ khúc dậy đường tơ
Thoả mãn vành tim vạn khúc chờ
Mãi chứa chan lồng bao nhịp thở
Thêm ngào ngọt toả những triền mơ
Tình si kín đặc lèn trang vở
Quãng lịm trào dâng phủ bến bờ
Biếc cảnh nghê thường lâng rạng rỡ
Mơ màng biển hát những vần thơ