Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2021 15:36, số lượt xem: 200

Vũ Đại ngày xưa oải Chí Phèo
Vô nhà lão Kiến gặp nhiều eo
Tù gông kiệt xác chui hầm bẩn
Gió bão đày thân chịu cảnh nghèo
Khảo chém bung bừa loang mặt mũi
Say rồi giết hoảng ngạo hùm beo
Cùng cô Thị Nở vầy ân ái
Nẻo kết vùi thây giữa bọt bèo

Tất cả buồn xo ngẫm tựa bèo
Giang hồ khúc khuỷu gặp toàn beo
Dù soi chữ đúng lơ vì khổ
Dẫu biết điều sai ngậm bởi nghèo
Dữ xạo kinh đời tương lắm bẩn
Điên khùng tủi phận mắc nhiều eo
Mà sao khó trở về lương thiện
Xã hội thầm suy nhảm chán phèo