Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2020 17:11, số lượt xem: 199

Sao tình bỗng chốc trở mùa đông
Để nghĩa tàn rơi khiến vợi hồng
Nát mảnh xuân tình đau lộng gió
Tan vầng nhật nguyệt tủi hờn đông
Tưởng là phím mộng cài song ước
Đâu biết trăng ngàn dạt cõi trông
Quá vãng người ơi nồng diệu vợi
Thương ôi loan phụng lạnh như đồng

Đồng không mông quạnh tẻ không đồng
Trông ngoái đâu còn để ngoái trông
Phím rã tan tành đau rã phím
Đông buồn lờ lặng dỗi buồn đông
Nghĩa rơi xa xót niềm rơi nghĩa
Hồng luyến  buổi luyến hồng
Gõ chén rượu mòn âm chén gõ
Đông tình lạnh buốt giữa tình đông