Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/08/2022 04:36, số lượt xem: 132

Hương ngào rượu Đế mãi nồng say
Cổ tích Cần Tây diễm mộng bày
Mãn kiếp Làng Vân dòng tửu ngọt
Mê hồn Bản Phố những mùi hay
Gò Đen hậu đãi chân thành ấy
Phú Lễ hồi xuân ảo diệu này
Dưỡng Ngọc Linh vào tăng sức khoẻ
Xiêu lòng Bó Nặm giữa mù bay

Ảo giác Vang Đà Lạt mãi bay
Mùi Xuân Thạnh toả khướt xưa này
San Lùng ẩn giấu biên thuỳ đẹp
Lộc Thuỷ giao tình lẽ sống hay
Tận hưởng quỳnh tương Bàu Đá đãi
Cười duyên tửu quán Mẫu Sơn bày
Dùng Ba Kích dẻo vầy hoa nguyệt
Bách Nhật trăng vàng thưởng lãm say