Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2022 18:26, số lượt xem: 121

Lũ Hán theo nòi xảo quyệt thâm
Hoàng Sa của Việt cứ ôm nhầm
Khoe giàu pháo hạm thừa cơ bẫm
Ỷ mạnh phi tuần sách nhiễu hâm
Thiểu não ngư trường như bị đấm
Buồn tênh bến đảo tựa giam cầm
Nay Toà xử phạt đòn đau thấm
Xẻo lưỡi trâu bò khoá nghẹt câm

Nghe này hỡi Tập nhớ lòng câm
Hết cửa mà mơ hỗn xạo cầm
Chiến luỹ coi chừng khai tử đậm
Thân tình kết bạn giã từ hâm
Toà tuyên đạo nghĩa luôn hằng thấm
Chữ khắc trần gian chẳng tuyệt nhầm
Lũ khựa nên về ôn nẻo cấm
Mau chừa bỏ quách những trò thâm