Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/04/2022 18:27, số lượt xem: 50

Sử Việt lưu truyền giữa núi sông
Hoàng ân đích thực phối Tiên Rồng
Long Quân phả hệ miền giang thuỷ
Thế lực Âu Cơ cõi trướng bồng
Kết hợp duyên tình như uyển ngữ
Sinh thành bách trứng tựa loài công
Từ đây khởi sắc nguồn dân tộc
Đặc chủng người Nam giống Lạc Hồng

Hào quang trứng nở nhuộm tim hồng
Cháu lũ con đàn sánh phượng công
Khởi nghiệp lên rừng thơm nghĩa khí
Hành quân xuống biển xứng tang bồng
Năm mươi ở ngược cùng tiên nữ
Một nửa về xuôi với thuỷ rồng
Hãy kết đồng tâm ngày hữu sự
Muôn đời quyết giữ núi liền sông