Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2022 19:14, số lượt xem: 49

Jen ơi
Nghe em bệnh
Lòng ta xót xa biết mấy.

Một nhánh phù dung
Sao trời đỡ ghét
Đem đến chi thân nàng biết bao tật bệnh
Để hao sắc, nhạt màu đi…

Jen ơi
Được tin em bệnh
Mà nghe đâu kéo dài cả tháng
Khiến lòng này đau như dần.

Giá mà gánh được cho em
Để Jen luôn tươi
Luôn vui
Và luôn khoẻ.

Như ngày nào cánh hoa luôn mượt
Ngát mãi hương yêu.

Khoẻ nhanh lại, nha Jen!