Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/01/2022 18:24, số lượt xem: 38

Trùng dương sóng dậy trỗi linh thần
Mãnh lực kiêu hùng của thứ dân
Bão đạn vung nòng lay tỷ tấn
Tuần duyên nã súng đuổi bao lần
Anh hào Tổ quốc bồi thiên vận
Nữ tú Nam trời toả ngọc chân
Sẽ quét tan tành con quỷ rận
Gìn sông núi biển đẹp vô ngần

Gìn sông núi biển đẹp vô ngần
Tiếng Việt muôn đời diễm ảo chân
Trảm giặc trên luồng tan bão tố
Quần nhau giữa nước dẹp trăm lần
Lời cao nữ kiệt tưng bừng ánh
Chí bổng anh hùng rạng rỡ dân
Ngẫm lại bây giờ đang rất khẩn
Trùng dương sóng dậy trỗi linh thần