Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/03/2021 20:18, số lượt xem: 250

Đã quyết trao lòng nguyện của nhau
Thì xin vạn kiếp mãi xanh màu
Đừng cho số phận chôn lời nũng
Dỗ hẹn tâm hồn khỏi mắt chau
Kỷ niệm tươi mầm thơm sắc ngãi
Ân tình đượm ngõ biếc trầu cau
Nguồn yêu đến giữa mùi hương mượt
Quãng mộng hoài ươm toả ngát tàu

Quãng mộng hoài ươm toả ngát tàu
Thân trầu quấn quyện mãi đời cau
Dù cho bão xéo tình không rụi
Dẫu bị mưa dầm mắt chẳng chau
Diệu lững lờ hương choàng rẻo ý
Ngời thơm thảo sắc dậy muôn màu
Ngàn năm kỷ niệm là châu báu
Đã quyết trao lòng nguyện của nhau