Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2021 11:23, số lượt xem: 140

Hình như nuộc ái đã nghiêng chiều
Bởi thế nên tình chợt lãng phiêu
Ngút quãng muôn trùng chan kỷ niệm
Chuyền tim vạn kiếp dõi mơ kiều
Hoài ngơ ngẩn dạ trong triền gió
Dệt thảo thơm lòng giữa tiếng tiêu
Nếu hiểu đường duyên là huyễn mộng
Thì không vướng bận khổ đau nhiều

Vướng những lầm mê tủi hận nhiều
Nên rồi chuốc đẫm giọt sầu tiêu
Lòng tan nát hỡi buồn teo dạ
Nẻo lỡ làng ơi đắng mộng kiều
Gọi kẻ chung thề cho trỗi ngát
Mơ người hợp ước để bồng phiêu
Vì đâu ái cảm đành rơi rụng
Khiến rẻo hồng xưa rã chuộng chiều