Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2020 18:26, số lượt xem: 183

Trong diễm tuyệt hương phả ngọt lòng
Lòng ngời biếc lịm toả vờn song
Song chiều nhớ bạn lèn thơm bóng
Bóng xế thương người phả đượm sông
Sông dậy mơ tình vang nhịp trống
Trống khua mộng ái đẫm hoa hồng
Hồng nhan rạng thắm mùa yêu vọng
Vọng mãi ân nguyền thoả trắng trong

Trong thơm chút nghĩa ở tim lòng
Lòng đượm môi tình gởi luyến song
Song lả lướt tìm tha thẩn bóng
Bóng êm đềm phủ miệt mài sông
Sông choàng ước thệ ngàn dương bổng
Bổng lướt cầu ơn vạn ánh hồng
Hồng toả mơ nguồn khao khát mộng
Mộng nguyền thơm thảo mãi hoài trong