Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2018 12:29, số lượt xem: 259

Mong chờ tái ngộ khải hoàn ca
Dậy khúc bình yên của nước nhà
Gắng nhé đẩy lùi bao kẻ giặc
Tiến nghe diệt hết lũ quân tà
Toàn dân quyết chí trông bờ cõi
Cả nước hùng tâm giữ hải hà
Đất Việt muôn đời vang vọng lớn
Đất liền gửi gắm biển gần xa

Đất liền gửi gắm biển gần xa
Sức trẻ đan tay dệt thắm hà
Anh dũng tiến quân vào địa hiểm
Hiên ngang thẳng bước dưới sương tà
Là con Âu Lạc đền ơn nước
Ấy cháu Hùng Vương rạng nghĩa nhà
Nối đảo Trường Sa bằng nhiệt huyết
Mong chờ tái ngộ khải hoàn ca