15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/02/2020 18:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 12/02/2020 09:38, số lượt xem: 224

Tết hưng thịnh biếc ươm ngời tuổi
Đến quyện trần gian mừng điệu trỗi
Mong ngát hồn tim toả lén chồi
Chờ xinh noãn lá bừng loang cội
Dậy vương vạn nẻo ái ân trồi
Khắp lượn ngàn hương tình mộng nối
Nơi thảo thơm lừng ảo diệu môi
Xuân về ước vọng trào dâng lối

Xuân khoả vương đầy cảnh sắc tươi
Về ươm giữa thế lịm môi cười
Ước nguồn hạnh phúc luôn hoài đợi
Vọng chốn thanh bình được mãi khơi
Trào lộng Kim Tiền loang khuỷnh tới
Dâng bừng Phước Lộc thoả miền chơi
Lối ngay đạo nghĩa nhiều danh lợi
Tết đến mong chờ dậy khắp nơi