Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1414)
Đăng ngày 19/03/2016 01:06, số lượt xem: 656

Vương vấn nguyệt lòng ngớn ngả đêm
Lộng son ngời phấn khoả môi mềm
Trường canh duỗi mộng ngon ngào đắm
Dạ khúc ươm lòng mải miết chêm
Hương ảo huyễn nồng loang thẫm lối
Sắc mê huyền lịm ngát hoang thềm
Hường mây diễm tuyệt ngàn thơm thảo
Sương phả ái tình quấn quyện em

Em quyện quấn tình ái phả sương
Thảo thơm ngàn tuyệt diễm mây hường
Thềm hoang ngát lịm huyền mê sắc
Lối thẫm loang nồng huyễn ảo hương
Chêm miết mải lòng ươm khúc dạ
Đắm ngào ngon mộng duỗi canh trường
Mềm môi khoả phấn ngời son lộng
Đêm ngả ngớn lòng nguyệt vấn vương

Thuậh nghịch độc