Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2021 00:08, số lượt xem: 186

Ca hát trỗi lừng ướp mộng mơ
Lả hương ngời đẹp mến yêu lờ
Sà mong ngóng rộn lòng say phở
Phả khát khao bừng dạ luyến tơ
Xa vút dặn hồn ân ái nở
Lạ quen chào ngõ quẩn quanh chờ
Nhà thơm thảo ý vàng trăng rỡ
Ta gọi khẽ tình khúc thẩn thơ

Thơ thẩn khúc tình khẽ gọi ta
Rỡ trăng vàng ý thảo thơm nhà
Chờ quanh quẩn ngõ chào quen lạ
Nở ái ân hồn dặn vút xa
Tơ luyến dạ bừng khao khát lả
Phở say lòng rộn ngóng mong sà
Lờ yêu mến đẹp ngời hương phả
Mơ mộng ướp lừng trỗi hát ca