Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/06/2022 11:09, số lượt xem: 98

Thời gian chảy miết mộng chưa bày
Lạc sắc tâm hồn giữa tỉnh say
Ngoái tưởng ngàn xưa mù mịt trũng
Hoài trông cõi mới hẩm hiu dày
Đường danh lấn đạp tim lòng vữa
Nẻo lợi chen càn trí não bay
Một thuở anh hùng nay bẵng khuất
Đành cam chấp nhận để qua ngày

Đành cam chấp nhận để qua ngày
Chí cả tâm hùng cũng rụi bay
Huyễn rượu bên triền thơm thảo biếc
Nồng thơ giữa gió lả lơi dày
Trầm hương dệt ngãi mời tim ướp
Lữ quán đong tình rủ nguyệt say
Sóng bủa thân đời mơ trượt mãi
Thời gian vẫn lướt mộng chưa bày