Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 12:23, số lượt xem: 268

Này thơm thảo khúc dậy mong chờ
Viết vội thương dòng lượn ngẩn ngơ
Bay sắc toả hồn chao ngút tận
Góp hương đầy dạ gởi xa mờ
Ngày xanh ước lộng choàng khao khát
Ý diễm loang ngời phả mộng mơ
Say đắm trỗi nồng men ái lịm  
Bày phô tứ đẫm có đâu ngờ

Ngờ đâu có đẫm tứ phô bày
Lịm ái men nồng trỗi đắm say
Mơ mộng phả ngời loang diễm ý
Khát khao choàng lộng ước xanh ngày
Mờ xa gởi dạ đầy hương góp
Tận ngút chao hồn toả sắc bay
Ngơ ngẩn lượn dòng thương vội viết
Chờ mong dậy khúc thảo thơm này