Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/03/2016 01:11, số lượt xem: 494

Đẫm ái cho đời lả lướt say
Tình ơi dậy sóng suốt đêm ngày
Men nồng lạc thú mơ màng dậy
Lửa đượm hoan nguyền rạng rỡ quay
Hãy chuốc ngọt ngào loang gió dậy
Và đan thơm thảo phả trăng đầy
Mùa vui vẫn mãi tròn duyên ấy
Cho cả tim lòng cuộn sắc mây

Cho cả tim lòng cuộn sắc mây
Bừng hoan trỗi lạc đẫm mơ đầy
Thầm nghe nghĩa mộng lèn thơm quẩy
Lặng nhớ ân tình ướp ngọt quay
Vẫn mãi cung đàn ngan ngát vậy
Và hoài khúc điệu thiết tha này
Ta-Mình quyện quấn triền mơ trải
Đẫm ái cho đời lả lướt say

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm