Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2021 11:58, số lượt xem: 209

Ngày xưa ấp ủ giữa cưng chiều
Thảng thốt bây giờ khẳm vẹo xiêu
Má lẻ loi chờ nên nhạt nhẽo
Tình dang dở hẹn khiến tiêu điều
Vì đâu phượng các tèm lem rã
Đến nỗi loan phòng vắng vẻ yêu
Tỉnh giấc hằng đêm sầu muộn chảy
Người ơi khó cản nhớ thương nhiều

Kỷ niệm mùa thương vẫy gọi nhiều
Môi nồng đắm ngọt của tình yêu
Hờn chao đảo dạ sầu lem gối
Dỗi nghẹn ngào tim giận đủ điều
Hạnh phúc lu mờ xơ xác rã
Thiên đường biệt ngái mịt mùng xiêu
Giờ đây mộng ước đà tan vỡ
Biết thuở nào say đẫm chuộng chiều
.