15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/02/2020 21:30, số lượt xem: 240

Vơi đầy ái cảm yêu nồng mới
Bởi dở dang thề cung nhớ vợi
Rơi mãi mộng thờ thẫn dạ ơi
Gợi hoài mơ chán chê lòng hỡi
Khơi ngào ngọt lại nhớ mành lơi
Khởi chứa chan về thương gió đợi
Trời vút bổng ân diệu ngát lời
Cơi niềm hẹn ước loang tình gởi

Gởi tình loang ước hẹn niềm cơi
Lời ngát diệu ân bổng vút trời
Đợi gió thương về chan chứa khởi
Lơi mành nhớ lại ngọt ngào khơi
Hỡi lòng chê chán mơ nào gợi
Ơi dạ thẫn thờ mộng ấy rơi
Vợi nhớ cung thề dang dở bởi
Mới nồng yêu cảm ái đầy vơi