Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/03/2016 01:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 19/03/2016 01:12, số lượt xem: 402

Trường đoạn lả khơi mệt mỏi đường
Tưởng nhầm chan chứa ngạt ngào hương
Tường hoa níu đoạ đày sang hướng
Ngưỡng phím sai lầm lỡ đổi phương
Thương cõi mộng tình dang dở gượng
Hưởng triền mơ áí dạt dào vương
Thường khao khát vọng hoài yêu cưỡng
Giường mộng nhạt phai má úa hường

Hường úa má phai nhạt mộng giường
Cưỡng yêu hoài vọng khát khao thường
Vương dào dạt ái mơ triền hưởng
Gượng dở dang tình mộng cõi thương
Phương đổi lỡ lầm sai phím ngưỡng
Hướng sang đày đoạ níu hoa tường
Hương ngào ngạt chứa chan nhầm tưởng
Đường mỏi mệt khơi lả đoạn trường

Thuận nghịch độc - Bất đồng âm - Bát láy