Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/01/2022 23:38, số lượt xem: 126

Giữa thế giàu sang trộn khổ nghèo
Anh giàu quá thể chị nghèo đeo
Nghèo bươm bẽ mặt chùng trăm hướng  
Vững chắc giàu to thẳng một chèo
Gặp bữa tiền khô nghèo thủng bám
Lên thời của lắm trội giàu theo
Nghèo hay tỷ phú đều y hệt
Ngủm sớm giàu kho cũng bọt bèo

Xảo quyệt giàu điêu vữa xác bèo
Thân nghèo xử đẹp phước hoài theo
Mưu giàu xấu trỗi tàn nhanh nghiệp
Chí vững nghèo qua đẩy mạnh chèo
Bất nghĩa giàu to rồi hỏng xẹp
Chân thành lượng thứ khỏi nghèo đeo
Giàu không hướng thiện coi chừng rủi
Thẳng thớm lòng tâm sẽ sạch nghèo