Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2019 01:49, số lượt xem: 318

Cống hiến tim lòng để giúp dân
Quyền cao chức trọng phải ân cần
Văn minh tiến triển lên đời sống
Kinh tế oai hùng sải bước chân
Hãy học nước ngoài thêm đổi mới
Và mưu sách lược để tăng dần
Hùng tâm tráng khí cùng thiên hạ
Đất Việt thơm lừng khởi lập thân

Đất Việt thơm lừng khởi lập thân
Cùng ra thế giới biếc thơm dần
Đan lòng thục nữ thâm trầm dạ
Kết trí anh tài vững chải chân
Lại phải trau bồi cho rục nhuyễn
Và nên học hỏi thật chuyên cần
Ngàn năm tiếng tốt hoài lưu giữ
Cống hiến tâm lòng để giúp dân