Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2022 23:37, số lượt xem: 215

Cài mây gởi gió rạn mong chờ
Để vọng hôm nào nuối quãng tơ
Rã cánh nguồn yêu lòng vụng dở
Lìa cung mộng ước ngãi lu mờ
Ân tình khúc khuỷu sầu tim vỡ
Kỷ niệm tan tành xé cõi  mơ
Sũng lịm bay vèo khi tráo trở
Mà đau nhấm nhẳng giận vô bờ

Mà đau nhấm nhẳng giận vô bờ
Tất cả hôm nào đã rụi mơ
Tủi quãng mê huyền tan tác lợ
Quàng nơi mộng ảo hắt hiu mờ
Rầu cung nguyệt bổng nên bầm sắc
Bạc cõi tim hồng khiến oải tơ
Vẫn nuối thiên đường loang nhịp thở
Cài mây gởi gió rạn mong chờ