Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 20/03/2016 07:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 22/03/2016 18:52, số lượt xem: 456

Trời nghiệt giáng đau xót thệ lòng
Hỡi tình thơ hiệp buổi gì mong
Rơi chìm nguyện rũ hoang tàn mộng
Vợi loãng thề chao tản bạt dòng
Mời huyễn ảo yêu nhoà nhạt rỗng
Tới huyền hư lặng ngẩn ngờ đong
Vơi nào khổ nhuỵ hoen đời trống
Khơi hận oán thề buốt giá đông

Đông giá buốt thề oán hận khơi
Trống đời hoen nhuỵ khổ nào vơi
Đong ngờ ngẩn lặng hư huyền tới
Rỗng nhạt nhoà yêu huyễn ảo mời
Dòng bạt tản chao thề loãng vợi
Mộng tàn hoang rũ nguyện chìm rơi
Mong gì buổi hiệp thơ tình hỡi
Lòng thệ xót đau giáng nghiệt trời

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm