Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 26/04/2017 14:01, số lượt xem: 686

Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi
Bởi ái rời xa cõi mộng rồi
Khắc khoải cho nhiều âu cũng vậy
U sầu dẫu đậm thế mà thôi
Đường duyên bạt võ vàng hương sắc
Dã dượi thềm yêu gió bão hồi
Vẫn nghiệm tim người hay tráo trở
Sao đành kỷ niệm cuốn dòng trôi

Sao đành kỷ niệm cuốn dòng trôi
Mãi ước triền xưa thoả nguyệt hồi
Để phiến tơ hồng thơm lộng mãi
Cho thuyền Nguyệt lão ngát hoài thôi
Hương choàng dậy rỡ ràng duyên kiếp
Lộng lẫy nguyền ân thuở cách rồi
Mấy nữa mà mơ hoài kỷ niệm
Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm